Drukbezocht webinar maakt collegiale in- en uitleen concreet

Drukbezocht webinar maakt collegiale in- en uitleen concreet

“Collegiale in- en uitleen biedt kansen tijdens de coronacrisis en het is zeker denkbaar dat het crisis overstijgend blijkt en relevant blijft.” Tijdens het drukbezochte webinar van Perspectief op Werk op 16 juni geeft AWVN-expert Armand Lahaije uitleg over de mogelijkheid om werknemers uit te lenen of over te nemen.

Tekst: Pieter van der Meulen

Werkgevers die geen werk meer hebben voor werknemers en werkgevers die personeel juist hard nodig hebben, kunnen gebruik maken van collegiale in- en uitleen. Maar liefst 145 medewerkers van arbeidsmarktregio’s door heel Nederland schakelen in voor het webinar waarin wordt verteld waarmee werkgevers rekening moeten houden bij samenwerking met een ander bedrijf. De praktijk van in- en uitleen wordt gecombineerd met de juridische aspecten, die aan de hand van voorbeelden levendig worden uitgelegd. “Dit fenomeen biedt direct mogelijkheid om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbinden,” zegt Lahaije, adviseur arbeidsmobiliteit en belastingadviseur bij werkgeversvereniging AWVN.

Van Waadi tot WAS
Werkgevers zijn erbij gebaat hun personeel aan het werk te houden, terwijl werknemers graag relevant werk willen blijven doen. Collegiale in- en uitleen snijdt daadwerkelijk aan twee kanten, maar kan alleen plaatsvinden met gedegen juridische onderbouwing. “De basis waarvan wij uitgaan is een drie-partijen-overeenkomst tussen een collega-uitlener, een collega-inlener en een werknemer,” vertelt Lahaije. “Hierin staan de verplichtingen voor alle betrokkenen en is extra aandacht voor de rechten van de werknemer. Uitlening is altijd op vrijwillige basis en moet passen bij de functie en het privéleven van de werknemer.” Lahaije gaat uitgebreid in op Waadi-wetgeving (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs). Wanneer is het nodig als werkgever als uitzendbureau te registreren bij de Kamer van Koophandel? Wat betekent uitlening voor de arbeidsvoorwaarden van de werknemer? Ook komt de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) aan bod, waarin Lahaije aansprakelijkheid en loonbetaling behandelt. Met heldere antwoorden op complexe vragen worden de deelnemers binnen een uur bijgepraat over de mogelijkheid om werknemers in- en uit te lenen. Door vragen te stellen in de chat is interactie met Lahaije mogelijk. De vragen die niet direct kunnen worden beantwoord, worden achteraf per mail alsnog behandeld. “Collegiale in- en uitleen beperkt zich niet tot een sector en is door de coronacrisis zeer relevant voor veel werkgevers,” besluit Martine Schuijer, directeur van stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk! (NLOM) en voorzitter van het webinar. “Het sluit direct aan op de doelstelling van Perspectief op Werk om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbinden.”

Na de zomer wordt het webinar ‘Collegiale in- en uitlening’ nog een keer gehouden. Voorinschrijving is nu al mogelijk via PostbusPoW@minszw.nl

Meld u nu aan!
Naar alle artikelen