NLWerktDoor!

Bij het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 hebben de samenwerkende partijen van Perspectief op Werk NLWerktDoor! opgericht. Door de coronacrisis ontstond acute uitval van productie en diensten en daarmee ook van werkgelegenheid. Terwijl werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek enzovoort  juist op zoek waren naar personeel. NLWerktDoor! ondersteunde bedrijven door vraag en aanbod te verbinden. Op het gebied van personeel, diensten, materieel en nieuwe business-to-business-kansen.

De acute vraag uit het begin van de coronacrisis is inmiddels verdwenen. Toch blijft de mismatch op de arbeidsmarkt een uitdaging. In sommige sectoren is groot tekort aan mensen, terwijl tegelijkertijd mensen de weg naar werk niet weten te vinden, en er bedrijven zijn die mensen moeten laten gaan. De dienstverlening van NLWerktDoor! is daarom overgenomen door NLwerktaanwerk.

  • Zoekt u werknemers of moet u juist mensen laten gaan? Vraag een gesprek aan met een van de regionale regisseurs van NLwerktaanwerk. Zij denken mee vanuit ondernemersperspectief en verbinden u met de juiste oplossingen.

  • Bent u benieuwd welke sectoren verwant zijn met die van u, zodat u werknemers kunt laten in- of uitstromen? Bekijk de routekaarten van NLwerktaanwerk voor inspiratie en samenwerkingsmogelijkheden.

Ga naar NLwerktaanwerk