Ik heb aanbod beschikbaar

Open formulier

NLWerktDoor verbindt u met bedrijven die uw hulp kunnen gebruiken

Heeft u personeel, diensten of materieel beschikbaar die zijn in te zetten in andere sectoren waar nu grote behoefte is aan ondersteuning? NLWerktDoor inventariseert het aanbod van bedrijven die mensen of diensten beschikbaar hebben, of nieuwe samenwerkingen willen starten. Wij brengen dit onder de aandacht van bedrijven die menskracht of andere oplossingen nodig hebben. Als u wilt, kunt u uw aanbod ook op deze website laten plaatsen zodat bedrijven rechtstreeks contact met u kunnen opnemen (niet verplicht).

Geef uw aanbod door via dit formulier.

Voorbeelden (tijdelijke) samenwerking
Veel bedrijven en organisaties willen graag bijspringen om te zorgen dat productie en diensten in Nederland kunnen doordraaien. Uw personeel kan tijdelijk aan de slag bij een ander bedrijf, of misschien kunt u een deel van het werk overnemen. Misschien heeft u materialen zoals vrachtwagens, containers of verpakkingen beschikbaar. Of heeft u een idee voor een innovatieve, creatieve oplossing die u samen met andere bedrijven en/of kennisinstellingen wilt ontwikkelen. Ook studenten van mbo-opleidingen, hogescholen en universiteiten dragen graag bij aan het draaiende houden van Nederland.

Aanbod rechtstreeks melden
Er zijn ook verschillende platformen van sectoren en regio’s waar u uw aanbod rechtstreeks kunt melden. Kijk in het overzicht hieronder of uw aanbod bij een van deze platformen past.

Omscholing werknemers
Op 1 augustus 2020 is de regeling NL leert door gestart. Werknemers kunnen een gratis ontwikkeladvies krijgen en vanaf dit najaar gratis scholing volgen. Hiermee kunt u uw werknemers helpen zich voor te bereiden op ander werk binnen uw bedrijf of elders op de arbeidsmarkt.
Meer informatie

Wilt u mij terugbellen?

Laat via onderstaande knop en uw naam en telefoonnummer achter.

Bel mij terug

Inspirerende voorbeelden van samenwerking

Overzicht

Zorg

Website: www.extrahandenvoordezorg.nl/
Toelichting:
Op deze site bundelen we initiatieven voor extra zorgpersoneel in de coronacrisis. Regionale contactpunten van werkgeversorganisaties koppelen beschikbare medewerkers aan zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben. Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Website: www.coronahelden.nl
E-mail:
info@coronahelden.nl
Omschrijving: Vanuit de zorgsector wordt op deze website de hulpvraag verzameld waar die het hardst nodig is. Dit wordt gecombineerd met alle zorgverleners die graag willen helpen. Dit gebeurt in samenwerking met AB-Zorg en Clevergig. Zo kunnen de Corona Helden zich focussen op het verlenen van de hulp!

Website: https://healthcare.starthubs.co/healthcare-innovation-hub/corona_challenges_healthcare/
Telefoon: 030 227 09 82
E-mail: info@starthubs.co
Omschrijving:
Via dit initiatief wordt met spoed gezocht naar oplossingen voor acute uitdagingen in de zorgsector als gevolg van de coronacrisis. Diverse concrete vragen staan vermeld. Bedrijven die op korte termijn een oplossing hebben of die kunnen ontwikkelen, kunnen zich melden en online een pitch doen.

Schoonmaak

Website: www.osb.nl
Telefoon: 073 – 648 38 50
E-mail: info@osb.nl
Omschrijving:
De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) behartigt de belangen van circa 300 werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Schoonmakers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van onze samenleving in bijvoorbeeld ziekenhuizen en laboratoria.

Land- en tuinbouw

Website: www.helponsoogsten.nl
Telefoon: 088 – 472 42 00
E-mail: info@ltoarbeidskracht.nl
Omschrijving:
De agrarische sector wordt op allerlei manieren geraakt door de coronacrisis. Zo is er in de sierteeltsector weinig tot geen werk op dit moment en leeft er binnen andere sectoren weer onrust over de inzet van mensen. LTO Arbeidskracht heeft een platform ontwikkeld om werkgevers in de land en tuinbouw te ondersteunen bij vraag- en aanbod van personeel.

Website: www.werkenindelandentuinbouw.nl
Telefoon: 088 – 329 20 70
E-mail: info@kasgroeit.nl
Omschrijving:
Platform personeel coronacrisis: help elkaar aan werk in de land- en tuinbouw. Hier bieden werkgevers werk aan en kunnen werknemers werk zoeken of zich aanbieden.

Installatie

Website: www.flexpoolzuidoost.nl
Telefoon: 047 56 90 068
E-mail: info@flexpoolzuidoost.nl
Omschrijving:
Stichting Flexpool Installatietechniek Zuid-Oost is een samenwerkingsverband van technische installatiebedrijven (participanten) in Limburg en (Zuid-Oost) Brabant. De onafhankelijke bemiddelingsorganisatie bevordert en creëert mogelijkheden tot ‘Collegiale Inleen en Uitleen’, is ‘recruitmentmakelaar’ en verzorgt Werving & selectie en ‘werk-naar-werk-trajecten’.

Website: www.skilzatwork.nl
Telefoon: 040 20 89 300
E-mail: info@skilzatwork.nl
Omschrijving:
Stichting Collegiale in-en uitleen Zuid-Nederland (Skilz at work) zet zich in voor het collegiaal oplossen van tijdelijke capaciteitsproblemen met vakkundig personeel van ruim 130 deelnemende installatiebedrijven. Zij regelen in de installatiebranche (E en W) voor heel Brabant, een stuk van Zeeland en Limburg de collegiale in- en uitleen.

Website: www.ciu-oost.nl
Telefoon: 0316 294 252
E-mail: info@ciu-oost.nl
Omschrijving:
De Stichting Collegiale Uitleen (CIU) ondersteunt bedrijven  en is opgericht door en voor installateurs om een optimale match tot stand te brengen tussen overschotten en tekorten van personeel van deelnemers van CIU. CIU-Oost heeft de focus op Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen.

Website: www.ciuwest.nl
Telefoon: 033 – 22 22 318
Email:
info@ciu-west.nl
Omschrijving:
De Stichting Collegiale Uitleen (CIU) ondersteunt bedrijven  en is opgericht door en voor installateurs om een optimale match tot stand te brengen tussen overschotten en tekorten van personeel van deelnemers van CIU. CIU-West heeft de focus op Zuid Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Website: www.ciu-techniek.nl
Telefoon: 033 2 22 23 18
Omschrijving:
De Stichting Collegiale Uitleen (CIU) ondersteunt bedrijven  en is opgericht door en voor installateurs om een optimale match tot stand te brengen tussen overschotten en tekorten van personeel van deelnemers van CIU. CIU-Techniek heeft de focus op Utrecht en Flevoland.

Website: www.flexinstall.nl
Telefoon: 013 720 08 40
E-mail: info@flexinstall.nl
Omschrijving: Flexinstall BV houdt zich bezig met collegiale in- en uitleen van medewerkers van installatiebedrijven, het uitlenen van technisch personeel door detacheerders en het ondersteunen bij plaatsing van technische leerlingen via TEB vakschool.

Transport en logistiek

Website: www.stlwerkt.nl/werken/mobiliteitscentrum/Wij-helpen-elkaar
Telefoon: 088 – 2596111
E-mail: info@stlwerkt.nl
Omschrijving:
Het Sectorinstituut Transport en Logistiek zet zich met diverse partners in om te zorgen dat het werk en inkomen en de arbeidsomstandigheden in de sector zoveel mogelijk behouden worden. Ze matchen vraag en aanbod tijdens de coronacrisis.

Maritiem en offshore

Website: www.havenspot.nl
Telefoon: 020 214 90 50 en 0181 665 455
E-mail:info@havenspot.nl
Omschrijving:
Havenspot is in samenwerking met Port of Amsterdam een platform gestart voor collegiale in- en uitleen. Havenspot is een dienst zonder winstoogmerk voor directe werkgevers om de tijdelijke disbalans op de arbeidsmarkt door de coronacrisis op te lossen. Waar de ene werkgever momenteel te weinig werk heeft voor haar medewerkers, ervaart de ander juist een enorme piek. Havenspot brengt deze werkgevers samen. Door het in- en uitlenen van medewerkers kunnen veel gekwalificeerde medewerkers behouden blijven voor verschillende sectoren. Werkgevers krijgen een financiële tegemoetkoming (de loonsom) voor medewerkers wanneer zij tijdelijk bij een collega-bedrijf aan de slag gaan. Naast financiële dekking voor personeelskosten is het ook voor de medewerker een leerzame ervaring.

Levensmiddelen

Evenementen

Website: https://www.clcvecta.nl/wijhelpengraag
Omschrijving:
Wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche. Zij helpen graag met alles wat er nu ad-hoc georganiseerd moet worden. Ook kunnen zij bijdragen met tijdelijke inrichtingoplossingen zoals overkappingen, scheidingswanden en routing.

Techniek

Zuid-Holland

Website: www.rijnmondwerktdoor.nl
Telefoon: 010 – 700 89 89
Omschrijving:
Met ‘Rijnmond Werkt Door’ brengt het Werkgeversservicepunt Rijnmond werkgevers bij elkaar om capaciteitsvraagstukken op te lossen. Tijdens de coronacrisis verbindt de organisatie werkgevers om de vraag naar en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn.

Website: www.zhcwerkt.nl
Telefoon: 088 – 3920200
Omschrijving:
De accountmanagers van werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal staan klaar om creatieve oplossingen te bedenken om vraag en aanbod van werk bij elkaar te brengen.

Noord-Nederland

Website: www.werkinzicht.nl
Omschrijving: Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. Zij werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.

Website: www.fryslanwerkt.nl
Omschrijving: Fryslân Werkt! is het samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, UWV en SW-bedrijven. Wij geloven in een arbeidsmarkt waar voor iedereen een passend plek is!

Website: https://horecahelptdezorgnoordholland.nl/

Welkom bij Horeca helpt de zorg Noord-Holland!

Nu Nederland wederom wordt overspoeld door het coronavirus, kunnen zorgorganisaties in Noord-Holland alle personele hulp goed gebruiken. Op deze website komt het aanbod van horecapersoneel en horecaondernemers en de vraag van zorgorganisaties in de regio samen. Horecapersoneel kan ingezet worden om niet-zorgtaken van zorgpersoneel over te nemen, zoals bezoek ontvangen of schoonmaakwerk. Daarnaast kan horecapersoneel het zorgpersoneel ontzorgen, bijvoorbeeld door koffie te serveren.

Horeca helpt de zorg is een initiatief van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), wat loopt in samenwerking met Zorgpleinnoord. Sigra en sVBZ hebben het initiatief overgenomen om voor Noord-Holland de matching tussen horecapersoneel en –ondernemers en zorgorganisaties te verzorgen.

Drenthe

Utrecht

Website: www.wspregioamersfoort.nl
Omschrijving:
Door de coronacrisis heeft u mogelijk (tijdelijk) een tekort aan personeel of juist een tekort aan werk voor uw medewerkers. De accountmanagers van het WSP regio Amersfoort helpen u graag met de werving en selectie van nieuw personeel of kunnen u in contact brengen met andere werkgevers die mogelijkheden hebben voor uw personeel.

Website: www.middenutrechtwerktdoor.nl
Omschrijving:  Midden-Utrecht Werkt Door brengt werkgevers bij elkaar. Zo kunnen we vraag en aanbod van werk op elkaar afstemmen. Samen dragen we eraan bij dat mensen werk en salaris behouden en de economie blijft draaien. Midden-Utrecht Werkt  Door is een initiatief van alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, UWV en sociale partners en wordt samen met werkgevers uitgevoerd.

Noord-Holland

Website: www.wsp-nhn.nl/nhn-werkt-door
E-mail: contact@wsp-nhn.nl
Telefoon: 072 – 700 33 36
Omschrijving:

Met ‘NHN Werkt Door’ adviseren we werkgevers om hun capaciteitsvraagstukken op te lossen. Wij brengen vraag naar en aanbod in beeld en bekijken samen met de werkgever wat hierin de mogelijkheden zijn. Zo dragen we eraan bij dat mensen een baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait.

Gelderland

Website: www.wspmgwerktdoor.nl
Omschrijving: Met WSP Midden-Gelderland Werkt Door brengen we werkgevers bij elkaar om capaciteitsvraagstukken op te lossen.
E-mail: info@wspmgwerktdoor.nl

Website: factorwerk.org/fwwerktdoor/
Omschrijving: Een multidisciplinair expertiseteam helpt ondernemers in de regio’s Stedendriehoek en NW Veluwe graag verder!

Website: www.achterhoekverbindt.nl
Omschrijving:
Deze website is speciaal in het leven geroepen om de Achterhoekse industrie de mogelijkheid te geven om elkaar online te ontmoeten.

Website: www.veluweportaal.nl
Dit onafhankelijke HR-netwerk, gericht op de regio Veluwe, Nijkerk en Zeewolde, brengt HR-coronavraagstukken bij elkaar en geeft antwoorden, bijvoorbeeld over collegiaal in-en uitlenen. In een wekelijks bulletin staan deze antwoorden, en daarnaast vraag en aanbod van personeel in de regio vermeld.

Overijssel

Website: www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl
Omschrijving:
Ondernemersorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen hebben de Regio Zwolle Brigade opgericht om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. De Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad.

Website: www.twente.com
Omschrijving:
Ondernemers, wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven werken aan oplossingen om het wereldwijde coronavirus te stoppen.Op deze website is meer te lezen over innovaties en projecten waarbij Twentse organisaties betrokken zijn.

Brabant

Website:  www.werk-samen.nl
E-mail: info@werk-samen.nl
Omschrijving:
Deze website brengt bedrijven samen die, tijdens de Corona periode, personeel beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekortkomen.

Website: www.peelwerk.nl
E-mail: info@peelwerk.nl
Omschrijving:
Deze website brengt bedrijven samen die, tijdens de coronaperiode, personeel beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekortkomen. Aan de website is ook een Facebookgroep voor oproepen verbonden.

Website: www.brabantvoormekaar.nl
E-mail: brabantvoormekaar@brabant.nl
Omschrijving:
Brabant voor Mekaar is opgezet voor ondernemers, werkgevers, werknemers, vrijwilligers en zzp’ers die te maken hebben met de impact van de coronacrisis. Hier komen alle initiatieven rondom vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt samen.

Website: www.wspnoordoostbrabant.nl
Telefoon: 085-1304062

 

Limburg

Website:  www.mkblimburgondernemersplatform.nl
Omschrijving:
Informatie, training en ondersteuning voor ondernemers om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen.

Website: www.leoloopbaan.nl
Omschrijving:
Leo Loopbaan is een platform dat voor alle Limburgers gratis mogelijkheden biedt op het gebied van loopbaan en ontwikkeling. Ook ondersteuning voor werkgevers!

Landelijk

Website: www.abu.nl/

Linkedin-pagina Vraag en aanbod tijdens de coronacrisis: https://www.linkedin.com/groups/13844025/
Website: www.nbbu.nl/

Website: www.normeringarbeid.nl
Omschrijving: In het register op deze website vindt u alle uitzendbureaus en private intermediairs die beschikken over het SNA-keurmerk.

Website: www.oval.nl

Website: www.jobliebe.com
Telefoon: 085 88 82 461
E-mail: support&jobliebe.com
Omschrijving: Digitaal matchingsplatform dat gebruik maakt van onder andere algoritmes, en collegiaal uitlenen mogelijk maakt voor organisaties met thuiszittende medewerkers. Ook ZZP’ers, uitzendkrachten, werkzoekenden en vrijwilligers kunnen eenvoudig gematched worden op ander werk. De tool selecteert vooral op vaardigheden en competenties en brengt kandidaten snel in contact met bedrijven of organisaties waar in coronatijd extra werk is. Jobliebe is een initiatief van 8vance en wordt ondersteund door onder andere Arbeidsbemiddeling Nederland, NBBU en ZZP Nederland.

Website: www.matchtowork.nl
Omschrijving: Match to Work organiseert matchtafels, fysiek en online. Het doel van de matchtafel is om werkgevers bij elkaar te brengen en samen ruimte te creëren, waarin werknemers de mogelijkheid krijgen om in veiligheid en vertrouwen een stap te zetten naar een andere organisatie.

Wilt u uw platform of verbindingsinitiatief hier ook vermeld zien? Stuur een e-mail naar info@nlom.nl met het adres en een korte beschrijving van het initiatief.

Concreet aanbod van ondernemers

Zelfstandig werkende kok

Aanbieder: Breitner84 BV

Regio: Zuid-Holland

Aanbod: Zelfstandig werkende kok

Voorkeur samenwerking: Officiële uitleen

E-mail: Leopronk@hotmail.com

Telefoon: 0650688732

Horeca personeel omgeving Rotterdam en Arnhem

Aanbieder: Dudok

Regio: omgeving Rotterdam en Arnhem

Aanbod: Horecapersoneel

Voorkeur samenwerking: Officiële uitleen

E-mail: Y.motohashi@dudok.nl

Telefoon: 0610641296

Ervaren medewerkers telefonisch onderhoud / administratieve werkzaamheden

Aanbieder: BCD Travel Nederland

Regio: landelijk

Aanbod:

Dienstverlening/overname werkzaamheden:

Onze collega’s zijn bedreven in telefonisch contact met klanten (het samenstellen van zakenreizen / adviseren / bespreken) en het afhandelen van deze boekingen (administratief). Zij kunnen goed omgaan met moeilijke aanvragen en ook moeilijke situaties (aswolk / vouchers in huidige situatie).

Welke diensten biedt u aan?

Mensen met ervaring met telefonisch onderhoud met klanten / anderen, zoals bij een call centre. Maar ook zijn onze collega’s bedreven in administratieve werkzaamheden, die zij uitstekend kunnen uitvoeren.

Welk materieel biedt u aan?

We bieden aan dat deze collega’s vanaf huis kunnen blijven werken (of als het nodig is, vanaf onze kantoren in Nederland). Zij hebben de beschikking over een werkplek (inclusief IT behoren) vanuit BCD.

Voorkeur samenwerking: Officiële uitleen en overeenkomst voor diensten

E-mail: didi.hoogenraad@bcdtravel.nl

Telefoon: 0205621850

Zelfstandig werkend kok en Partymanager

Aanbieder: BBQ Events

Regio:   Amsterdam

Aanbod:

Zelfstandig werkend kok, tevens inzetbaar voor lichamelijk werkzaamheden, 3 á 4 dagen per week

1 x Partymanager, tevens inzetbaar voor lichamelijk werkzaamheden, 1 á 2 dagen per week

Welke diensten biedt u aan?

Onze medewerkers zijn ervaren krachten in ons cateringbedrijf. Nu catering rustiger is, kunnen onze medewerkers elders worden ingezet. Na de coronamaatregelen hebben wij hun inzet weer hard nodig!

Onze medewerkers zijn in te zetten in ondersteunende zaken in de zorg, maakindustrie en bezorging.

Voorkeur samenwerking: Officiële uitleen en overeenkomst voor diensten

E-mail: info@bbqevents.amsterdam

Telefoon: 0203342986

Heftruckchauffeurs en hoogwerkerchauffeurs (Nederland)

Aanbieder: Evenementenbouwer.nl

Regio:   Nederland

Aanbod: Heftruckchauffeurs en hoogwerkerchauffeurs
Daarnaast ook heel veel handjes. Projecten van een dag of langere tijd allemaal geen probleem.
24-7 bereikbaar
flexibel
eigen vervoer busjes
Alle werk welkom: bouw, landbouw, logistiek, productie, verhuizers etc etc.
Nederlandse mensen (normaal werkzaam in evenementensector zoals op en afbouw van tenten, podia, tribunes etc)

 

Voorkeur samenwerking:  collegiale uitleen / officiële uitleen

 

E-mail: patrick@evenementenbouwer.nl

Telefoon:  0610936209

 

2 ervaren medewerkers (nu werkzaam in evenementenbranche) regio Utrecht, A’dam, R’dam en Nijmegen

Aanbieder: ESWA BV

Regio:   Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen

Aanbod: 2 ervaren medewerkers in het bezit van rijbewijs BE

VCA basis

MBO podium en evenemententechniek

Diensten

– chauffeurswerkzaamheden (geen vrachtwagen, niet in het bezit van code 95)

– koeriersdiensten

– verhuizingen

– technische klussen

– opvang telefoon

– regelen logistieke planning

Hebben eigen kantoor van waaruit ook gewerkt kan worden mbt logistieke planning; opvang telefoon.

Materieel:
Bakwagen

Kleine bedrijfswagen

Kantoorplek

 

Voorkeur samenwerking: collegiale uitleen / overeenkomst voor diensten

E-mail: administratie@eswa.nl

Telefoon:  085-4895858

Machinisten (landelijk) en Monteurs (Noord-Holland, Friesland en Flevoland)

Aanbieder: Snijder BV

Regio:   Landelijk (machinisten), Noord-Holland, Friesland en Flevoland

Aanbod: Machinisten en monteurs

Voorkeur samenwerking: collegiale uitleen

E-mail: i.jongbloed@snijder.nl

Telefoon:  0229210617

Toelichting: De machinisten wonen door heel Nederland, omdat Snijder BV Internationaal werkt voor de grote aannemers in de waterbouw/ mijnbouw.

Het zijn ervaren gediplomeerde machinisten die vooral inzetbaar zijn op hydraulische graafmachines voor allerlei soorten werk. kanalen graven, stenen zetten, baggerwerk enz. Dus kunnen landelijk werken.

Onze monteurs mobiele werktuigen werken vanuit Hoorn voor reparatie of onderhoudswerkzaamheden aan alle soorten en type grondverzetmachines. Deze kunnen ingezet worden in Noord-Holland, Flevoland en Friesland. Soort bedrijven kunnen dan zijn aannemers van grondwerk, loonwerkers, landbouwmechanisatiebedrijven.

Men is in het bezit van VCA.

Monteurs hebben het diploma monteur mobiele werktuigen (niv. 3 en/of 4). Contactpersoon : dhr Mark Vreeburg Hoofd technische dienst

De machinisten hebben het diploma SOMA machinist GWW niv. 3. Contactpersoon : dhr. Richard Snijder Commercieel manager

Materieel wat wordt aangeboden:
Groot grondverzetmaterieel:

hydraulische graafmachines vanaf Caterpillar type 325

bulldozers vanaf Caterpillar type D6

dumpers vanaf Caterpillar type 730

wielladers vanaf Caterpillar type 966

Contactpersoon : dhr. Jerry Wolsink

Financieel administratief medewerker, secretarieel/ondersteunend medewerker, communicatiemedewerker

Aanbieder: Prima Donna communicatie  

Regio: Deventer e.o.   

AanbodFin. Adm. Medewerker (max 16 uur), secretarieel ondersteunend medewerker (max 20 uur), communicatiemedewerker (max 30 uur)  

Voorkeur samenwerking: officiële uitleen/overeenkomst voor diensten  

E-mail: petra@prima-donna.nl 

Telefoon:  0570620373 

 

 

Productiemedewerkers, fietsenmakers en logistiek personeel

Aanbieder: DURF Bikes B.V.  

Regio: Utrecht 

AanbodProductiemedewerkers
Fietsenmakers
Logistiek personeel 

Voorkeur samenwerking: collegiale uitleen en dienstverlening/overname werkzaamheden  

E-mail: hans@deutrechtserijwielfabriek.nl 

Telefoon:  0683233184 

 

Beveiligingsmedewerkers (MBO-2) gespecialiseerd in Luchthavenbeveiliging

Aanbieder: G4S Aviation Security 

Regio: Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland en Noord-Brabant 

AanbodBeveiligingsmedewerkers, opleidingsniveau MBO-2
Gespecialiseerd in Luchthavenbeveiliging, kennis van en ervaring met Controle van Personen, X-Ray beelden beoordelen, fouilleren 

Voorkeur samenwerking: officiele uitleen 

E-mail: marco.denhaan@nl.g4s.com 

Telefoon: 06-51612208 

 

 

Chauffeur (tot CE). Heftruckchauffeur. Magazijnmedewerker. Licht-, geluid-, videotechnicus.

Titel Chauffeur (tot CE). Heftruckchauffeur. Magazijnmedewerker. Licht-, geluid-, videotechnicus.

Aanbieder: JG company

Regio: Gevestigd in Amersfoort, maar opereren in heel Nederland.

Aanbod Transport en logistiek. Opslag goederen. Hout bewerking.

Reparatie electronica. Installatie licht/video/geluid/communicatie systemen.

Verhuur AV-apparatuur. Technisch uitvoeren van opnames & livestreams. Geluid- en videomontage.

Voorkeur samenwerking; collegiale uitleen, dienstverlening/overname werkzaamheden, overeenkomst voor diensten

E-mail: jurriaan@jgcompany.nl

Telefoon 0629280339

Touringcar- en taxichauffeurs

Aanbieder: Brouwer Company
Regio: Heel Nederland
Aanbod: 75 chauffeurs opgeleid voor zowel touringcar als taxi

Taxi’s met eigen chauffeurs
Touringcars met eigen chauffeurs
Voorkeur samenwerking: Officiële uitleen, overeenkomst voor diensten
Toelichting: We doen alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van transport (goederen / personen)
E-mail: hr@brouwercompany.nl
Telefoon: 0713650090

Chauffeurs, vervoer, monteur en administratief personeel

Aanbieder: Maaskant Reizen
Regio: Landelijk

Meerdere standplaatsen :
Den Haag
Amsterdam
Groningen
Deventer
Enschede
Arnhem
Nijmegen
Rotterdam
Den Bosch
Eindhoven
Aanbod:
Touringcarchauffeurs
Planning
Boekhouding
HR personeel
Monteur personen wagens bedrijfswagens trucks en bussen

Wij kunnen vervoer per touringcar aanbieden met de benodigde 1,5 m afstand tussen de zitplaatsen. In ons bagageruim kan naast bagage ook materialen en gereedschappen mee worden genomen.
Taxi
Koeriersdiensten
Voorkeur samenwerking: geen voorkeur
E-mail: jwvsanten@maaskant.com
Telefoon: 0412 482828

Technici in riool- en beschoeiingswerk en grondwerkers

Aanbieder: De Vries Stolwijk BV
Regio: Zuid Holland/Utrecht
Aanbod: Wij hebben op dit moment diverse werknemers gespecialiseerd in rioolwerk, damwand, beschoeiing baggeren en daarnaast goede grondwerkers met veel ervaring.

VCA **/ ISO
CO2 Prestatieladder niveau 5
Flora en Faunawet
gekeurd voor sanering

Materieel: hitachi 130 met gps en hitachi 190 met gps en een mobiele hitachi 140 en een hitachi 70
schuifboot, trekker met baggerpomp
Voorkeur samenwerking: Officiële uitleen, overeenkomst voor diensten
E-mail: jolanda@devriesstolwijk.nl
Telefoon: 0182362388

Grondwerkers en kraanmachinist en bijbehorend materieel

Aanbieder: Eefting Infra Service BV
Regio: Drenthe, Groningen, Overijssel, Friesland
Aanbod:
3 zeer ervaren grondwerkers in het bezit van diverse certificaten, waaronder VCA, VIAG, BEI
Zeer ervaren kraanmachinist in het bezit van diverse certificaten, waaronder VCA, VIAG, BEI

minikranen
trilplaat
stamper
BE combinatie
veegmachine
laser
palenklem
Voorkeur samenwerking: Collegiale uitleen
Toelichting: Eefting Infra Service B.V. houdt zich bezig met de aanleg van gas, water en electra en hierbij maken we gebruik van onze minikranen die worden bediend door onze kraanmachinisten. Zij worden hierbij geassisteerd door onze grondwerkers. Ons machinepark bestaat uit 9 minikranen die we inzetten voor deze werkzaamheden. We zijn in het bezit van een palenklem die wordt gebruikt voor het plaatsen van lantaarnpalen en het AC rooien. We hebben 25 jaar ervaring binnen het vakgebied, zijn VCA gecertificeerd en onze medewerkers zijn geschoold (VCA, VIAG VOP, VOP BEI, Veilig werken langs de Weg, Hygiënisch werken in de waterdistributie, Veilig werken met AC leidingen, BHV).
E-mail: info@jaapeefting.nl
Telefoon: 06-46018709

Diverse functies: projectmanagement, tekenaars en logistiek

Aanbieder: Safety Group
Regio: Noord- , Oost- en Midden-Nederland
Aanbod:
7 projectmanagers
3 Medewerker Online Ticket  (telefonische helpdesk, offertes opstellen en administratie)
3 tekenaars/werkvoorbereiders
1 materiaalplanner
1 manager projectbureau
1 coördinator loods (planning en logistiek)

Ervaring in (evenementen)verkeer, vervoer, logistiek, veiligheid en educatie.
Voorkeur samenwerking: collegiale uitleen, overeenkomst voor diensten
Toelichting: Op aanvraag zijn uitgebreide competentieprofielen beschikbaar
E-mail: k.druiter@city360.nl
Telefoon: 06 10 24 45 33

Elektrotechnisch personeel

Titel Elektrotechnisch personeel
Aanbieder: HS-Projects BV
Regio: Midden- en Zuid-Nederland
Aanbod:
(Elektro) technisch personeel, elektromonteurs. 8 medewerkers, goed geschoold, VCA, VOG, GPI, EMSI, IDB, MBV etc.

Werkzaamheden op het gebied van nieuwbouw, renovatie, service en onderhoud
Voorkeur samenwerking: Collegiale uitleen, overeenkomst voor diensten
E-mail: cornell@hs-projects.nl
Telefoon: 06-53110503

Personeel voor bouw en logistiek

Aanbieder: MAX Tenten B.V.
Regio: Midden-Nederland
Aanbod: 7 mannen die normaal gesproken in de bouw werken. Iedereen heeft een rijbewijs B en een heftruck certificaat. Twee met groot rijbewijs, 3 met rijbewijs BE.
Voorkeur samenwerking: collegiale uitleen
Toelichting:
Max tenten is een tentenverhuurbedrijf, dat (voornamelijk) tenten levert aan evenementen en festivals. Max Tenten stelt vanaf 22 april 2020 zijn personeel beschikbaar om te werken in andere branches.
E-mail: nina@maxtenten.nl
Telefoon: 0332022050

Monteurs, chauffeurs en logistiek personeel

Aanbieder: The Powershop
Regio: Overijssel, Gelderland, Drenthe
Aanbod:
Technische professionals:
Elektromonteurs
Service monteurs
Monteurs dieselmotoren (aggregaten)
Vrachtwagenchauffeurs met ADR
Kraanwagenchauffeurs met ADR
Koeriers
Projectleiders technisch
Planners
Magazijnmedewerkers
Heftruck chauffeurs
Reach heftruck chauffeurs
Hoogwerker bestuurders
Meeste mensen met VCA, heftruck hoogwerker certificaat (ipaf)

Op aanvraag zijn uitgebreidere profielen van de medewerkers beschikbaar.

Montagewerk divers
Zonnepanelen
Paneelbouw
Transport (ook kraanwagen)

Aggregaten
Stroombekabeling
Stroom Verdeelkasten
Dieseltanks
Lichtmasten
Tijdelijke verlichting
Noodverlichting
Voorkeur samenwerking: Collegiale uitleen, overeenkomst voor diensten
E-mail: paul@thepowershop.nl
Telefoon: 06 55748455

Is uw aanbod niet meer van toepassing omdat u een samenwerking gevonden heeft? Laat het weten via info@nlom.nl en wij verwijderen het.