Project omschrijving

Scan en effectmeting

 

Sport- en beweegscan

Onze sport- en beweegscan geeft inzicht in de behoefte van medewerkers op sport, bewegen en vitaliteit. Wij brengen de wensen van uw medewerkers exact in beeld en adviseren u over een sport- en beweegaanbod passend bij uw bedrijfsdoelstellingen. Daarmee is onze sport- en beweegscan hét startsein voor een trainingsprogramma op maat.

Via een online tool (i.s.m. TNO & Kenniscentrum Sport & Bewegen) meten wij o.a.:

 • het beweeg- en sportgedrag van medewerkers;
 • motivatie en beweegredenen voor deelname aan sport- en vitaliteitsprogramma;
 • wensen over de exacte invulling van een sport- en vitaliteitsprogramma;
 • wijze waarop het bereik van medewerkers het grootst is;
 • bereidheid tot ambassadeurschap.

*Onze digitale tools, waaronder de Sport & Beweegscan, zijn AVG-proof. De ingevulde gegevens van medewerkers zijn geanonimiseerd.

“De scan heeft ons heel inzichtelijk gemaakt welke sporten onze werknemers willen doen en vooral wanneer. Er kwamen verrassende punten uit!”

Effectmeting

Wat levert iedere euro die jullie als organisatie in het sport- en vitaliteitsprogramma investeren nu daadwerkelijk op? Scoren jullie de gewenste ROI van 6:1? Evalueer het sport- en vitaliteitsprogramma met onze effectmeting* (ontwikkeld i.s.m. TNO & Kenniscentrum Sport & Bewegen). De tool om de resultaten en effecten van het programma te evalueren en meten.

Uniek en op maat
Krijg inzicht in de impact die het sport- en vitaliteitsprogramma heeft op medewerkers, op een aantal harde (zoals ziekteverzuim) en softe factoren (zoals werksfeer en betrokkenheid bij de werkgever).

Naast een aantal demografische kenmerken (o.a. leeftijd en geslacht) kun je zelf de gebieden kiezen waarop de evaluatie- en effectmeting wordt uitgevoerd. Bijv.:

 1. (Zwaar) overgewicht (obesitas)
 2. Beweeg- en sportgedrag
 3. Motivatie en verwachtingen van deelnemers t.a.v. het bedrijfssportprogramma
 4. Verzuim
 5. Werkprestatie (zelfrapportage
 6. Algeheel welbevinden (o.a. energie, stress, gezondheid)
 7. Sociale steun
 8. Werksfeer en intern imago van het bedrijf

De metingen

1. Nulmeting – bij aanvang

2. Na afloop van het programma
Bij een effectief programma zien wij substantiele veranderingen tussen de eerste en tweede meting in één of meerdere van de hierboven beschreven uitkomstmaten.

3. Optioneel: 6 maanden later

In hoeverre zijn de effecten blijvend?

Bijsturen waar nodig en op naar nog meer fitte medewerkers!

*Onze digitale tools, waaronder de evaluatie- en effectmeting, zijn AVG-proof. De ingevulde gegevens van medewerkers zijn geanonimiseerd.