Project omschrijving

Projectdetails

Op naar de 25.000 banen!

Op naar de 25.000 banen!

‘Op naar de 25.000 banen!’ biedt informatie en inspiratie voor overheidswerkgevers over de Banenafspraak.

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werkgevers de komende jaren zorgen voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Oorspronkelijk was de doelstelling 100.000 banen in de marktsector en 25.000 bij de overheid.

Het project ‘Op naar de 25.000 banen!’ is met ondersteuning van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het leven geroepen om overheidswerkgevers te ondersteunen bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Dat doen we door ervaringen te delen, door inspirerende voorbeelden te laten zien en door werkgevers in contact te brengen met collega’s uit andere overheidssectoren en met ambassadeurs of werkzoekenden uit de doelgroep.

Naar de projectwebsite
Toon alle Inclusief! projecten