Contactgegevens

NLWerktDoor wordt namens de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk beheerd door Stichting NL Onderneemt Maatschappelijk!

  • Nederland Onderneemt Maatschappelijk!

  • Bezuidenhoutseweg 12,
    2594 AV Den Haag

Over ons

NLWerktDoor is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk: VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, CNV, FNV, MBO-Raad, Ministerie OCW en Ministerie SZW. In Perspectief op Werk staat optimale samenwerking op de arbeidsmarkt centraal. Met als doel dat iedereen op een plezierige manier kan werken, ook mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Dankzij Perspectief op Werk zijn nieuwe verbindingen ontstaan, bestaande samenwerkingen verstevigd en veelbelovende nieuwe werkwijzen in ontwikkeling. Die structuur zetten we graag in om nu, op korte termijn, te zorgen dat Nederland kan doorwerken. Om te zorgen dat essentiële productie en dienstverlening door kan gaan, met inzet van zoveel mogelijk mensen die nu even niet aan het werk zijn. We betrekken hierbij ook private intermediairs en opleidingen, zodat we zoveel mogelijk potentiële werknemers in beeld hebben en werkgevers zo snel mogelijk kunnen helpen. En we zetten ons in om bedrijven te verbinden om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de huidige situatie en de toekomst. Daarom: NLWerktdoor.

Lees het persbericht

Naar de website van Perspectief op Werk

Betrokken partners

De partners van Perspectief op Werk werken voor NLWerktDoor samen met verschillende partijen in Nederland.

Klik voor het overzicht