Opleidingen, stages en BBL-trajecten

Wat gebeurt er in deze tijd met stages en BBL-trajecten? NLWerktDoor verbindt met de experts op onderwijsgebied voor betrouwbare informatie.

In sommige sectoren liggen deze stil, andere sectoren kunnen juist extra menskracht gebruiken. Wat wordt er van uw bedrijf verwacht? Hoe werkt het met lopende trajecten? Hieronder verzamelen we de laatste informatie.

Gratis ontwikkeladvies en scholing via NL leert door

Vanaf 1 augustus 2020 kun je via de regeling ‘NL leert door’  een gratis ontwikkeladvies krijgen van een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de regeling NL leert door; van werkzoekenden tot werkenden, zzp’ers, flexwerkers en zelfstandig ondernemers. Aan de hand van een arbeidsmarktscan krijg je zicht op welk werk bij jouw wensen en ervaring past. Het kan zijn dat je daarvoor (bij)scholing nodig hebt. Dit najaar komt dan ook een gratis scholingsaanbod beschikbaar, bijvoorbeeld een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing of vakgerichte module.

Lees het hele nieuwsbericht

Actieplan SBB voor stages en leerbanen

Door de coronacrisis staat ook de beschikbaarheid van stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende studenten, zij-instromers en herintreders onder druk. Dit geldt ook voor vmbo-leerlingen in een leerwerktraject en leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven komen samen in actie om de knelpunten zo veel mogelijk weg te nemen.

Het actieplan van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bevat twaalf punten, waaronder het het stimuleren van innovatieve samenwerkingsvormen tussen regionaal bedrijfsleven en scholen en het laten delen van een stageplaats door studenten. Ook is in de huidige situatie erkenning op afstand mogelijk. SBB zal aspirant-leerbedrijven in noodzakelijke gevallen voorlopig erkennen zonder fysiek bezoek door de adviseur praktijkleren. Ook komt er een tijdelijke bijzondere maatregel voor de studenten die geen vervangende leerbaan of stage kunnen vinden.

Ga naar de actiepagina!

Handige informatie over opleidingen en omscholing

 • Wil je je laten omscholen om in een sector aan de slag te gaan waar nu personeelstekorten zijn? Of weten wat je loopbaankansen zijn? Het Leerwerkloket helpt hierbij. Kijk op www.lerenenwerken.nl/leerwerkloketten voor het Leerwerkloket in de buurt.

 • Juist nu is het belangrijk dat mensen en organisaties zich blijven ontwikkelen, om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe omstandigheden. Daarom ontwikkelt de SER op verzoek van het kabinet een actie-agenda voor een positieve leercultuur. Je vindt er onder meer goede voorbeelden, informatie over regelgeving, een kennisbank en aankondigingen van bijeenkomsten.

 • Aan de slag in de techniek  of behoefte aan technisch personeel? Via de websites Gelders vakmanschap, Overijssels vakmanschap, Techniekcoalitie Limburg, Servicepunt Techniek Utrecht en Servicepunt Techniek Flevoland worden bedrijven en scholen verbonden met landelijke brancheorganisaties, vakbonden en techniekfondsen. Er zijn bijvoorbeeld gesubsidieerde om-, bij- en herscholingstrajecten.
 • Leo Loopbaan is een platform dat voor alle Limburgers gratis mogelijkheden biedt op het gebied van loopbaan en ontwikkeling. Zelftesten, workshops, coaching, experiences, je eigen ePortfolio en CV zijn ‘tools’ die ervoor zorgen dat de student, werknemer of werkzoekende zichzelf blijft ontwikkelen en een betere positie op de arbeidsmarkt krijgt.

 • Veel schadeherstelbedrijven staan ook nu nog open om jongeren via BBL op te leiden tot schadehersteller. Kijk op het platform voor alle informatie.

 • De campagne ‘Je gaat het maken’ laat de veelzijdigheid zien van de bouw- en infrasector. Wat zijn de mogelijkheden, het carrièreperspectief en opleidingen voor jongeren én zij-instromers?

 • Volandis is het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw en infra en is een wegwijzer voor als je aan de slag wilt in deze sector.
 • Juist in deze periode van thuiswerken liggen er kansen om online te leren. Voor bijscholing als je werk hebt, en om een nieuw vak te leren als je op zoek bent naar een baan. NRTO heeft de mogelijkheden op een rij gezet.

 • Kijk welk beroep met toekomst bij jou past op Kansrijkberoep Online leren. Je kunt onbeperkt kiezen uit leerroutes, competentietesten en opleidingen.  Je hoeft er je huis niet voor uit, het is gratis… dus start direct!

Vragen over leerbanen en stages

Heeft u concrete vragen over uw eigen stageplekken of leerbanen? Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft veelgestelde vragen over stages en leerwerkplekken in coronatijd, en de antwoorden daarop, verzameld. Erkende leerbedrijven kunnen ook terecht bij de Servicedesk voor specifieke vragen.

Naar de pagina
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Logo

Overzicht leerbanen en stageplaatsen

Ben je als student op zoek naar een nieuwe leerbaan of stageplaats? Of wilt u als werkgever graag gebruik maken van BBL-leerlingen en mbo-stagiaires? Stagemarkt.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar.

Naar de site

Voortgang BBL-plaatsen

Ook de komende maanden willen veel studenten via een BBL-traject starten om op mbo-niveau een vak te leren. Leerwerkplekken zijn daarvoor essentieel. Voor werkgevers en scholen is dat lastig te realiseren in deze coronacrisis. Want hoe en wanneer we weer ‘normaal’ gaan werken is onduidelijk. Toch is het essentieel dat de opleiding van vakmensen niet stagneert, zij zijn hard nodig om ook straks Nederland te laten doorwerken. Enkele belangrijke punten daarbij:

 • Een leerwerkplek/praktijkovereenkomst moet formeel uiterlijk 31 december van het leerjaar gerealiseerd zijn. Studenten kunnen zich nu dus gewoon inschrijven en werkgevers kunnen al een werkplek toezeggen, zonder dat nu duidelijk is wanneer het werk daadwerkelijk kan beginnen. Opleidingen kunnen wel eigen deadlines hanteren.
 • Mocht door omstandigheden de BBL-plek toch niet op tijd te realiseren zijn, dan kan een school een student alsnog uitschrijven.

Meer informatie over leerwerkplekken is te vinden bij SBB.

Overzicht

Zorg

Website: www.extrahandenvoordezorg.nl/
Toelichting:
Op deze site bundelen we initiatieven voor extra zorgpersoneel in de coronacrisis. Regionale contactpunten van werkgeversorganisaties koppelen beschikbare medewerkers aan zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben. Extrahandenvoordezorg.nl is een breed, niet-commercieel samenwerkingsverband van brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Website: www.coronahelden.nl
E-mail:
info@coronahelden.nl
Omschrijving: Vanuit de zorgsector wordt op deze website de hulpvraag verzameld waar die het hardst nodig is. Dit wordt gecombineerd met alle zorgverleners die graag willen helpen. Dit gebeurt in samenwerking met AB-Zorg en Clevergig. Zo kunnen de Corona Helden zich focussen op het verlenen van de hulp!

Website: https://healthcare.starthubs.co/healthcare-innovation-hub/corona_challenges_healthcare/
Telefoon: 030 227 09 82
E-mail: info@starthubs.co
Omschrijving:
Via dit initiatief wordt met spoed gezocht naar oplossingen voor acute uitdagingen in de zorgsector als gevolg van de coronacrisis. Diverse concrete vragen staan vermeld. Bedrijven die op korte termijn een oplossing hebben of die kunnen ontwikkelen, kunnen zich melden en online een pitch doen.

Schoonmaak

Website: www.osb.nl
Telefoon: 073 – 648 38 50
E-mail: info@osb.nl
Omschrijving:
De Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) behartigt de belangen van circa 300 werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche in Nederland. Schoonmakers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van onze samenleving in bijvoorbeeld ziekenhuizen en laboratoria.

Bouw

Website: www.bouwendnederland.nl (nieuwsbericht; daadwerkelijke website toegankelijk voor leden Bouwend Nederland)
Bouwend Nederland biedt een in- en uitleenservice aan via het ledenportaal. De werking is eenvoudig: je zoekt, bijvoorbeeld, op functienaam. Iemand gevonden die interessant voor je is? Neem dan contact op met de andere partij. Samen maak je verdere afspraken over onder meer tarieven en periode zonder tussenkomst van Bouwend Nederland of welke partij dan ook. Zo simpel is het. Zo werkt het omgekeerd ook als je zelf je personeel tijdelijk wil uitlenen.

Land- en tuinbouw

Website: www.helponsoogsten.nl
Telefoon: 088 – 472 42 00
E-mail: info@ltoarbeidskracht.nl
Omschrijving:
De agrarische sector wordt op allerlei manieren geraakt door de coronacrisis. Zo is er in de sierteeltsector weinig tot geen werk op dit moment en leeft er binnen andere sectoren weer onrust over de inzet van mensen. LTO Arbeidskracht heeft een platform ontwikkeld om werkgevers in de land en tuinbouw te ondersteunen bij vraag- en aanbod van personeel.

Website: www.werkenindelandentuinbouw.nl
Telefoon: 088 – 329 20 70
E-mail: info@kasgroeit.nl
Omschrijving:
Platform personeel coronacrisis: help elkaar aan werk in de land- en tuinbouw. Hier bieden werkgevers werk aan en kunnen werknemers werk zoeken of zich aanbieden.

Installatie

Website: www.flexpoolzuidoost.nl
Telefoon: 047 56 90 068
E-mail: info@flexpoolzuidoost.nl
Omschrijving:
Stichting Flexpool Installatietechniek Zuid-Oost is een samenwerkingsverband van technische installatiebedrijven (participanten) in Limburg en (Zuid-Oost) Brabant. De onafhankelijke bemiddelingsorganisatie bevordert en creëert mogelijkheden tot ‘Collegiale Inleen en Uitleen’, is ‘recruitmentmakelaar’ en verzorgt Werving & selectie en ‘werk-naar-werk-trajecten’.

Website: www.skilzatwork.nl
Telefoon: 040 20 89 300
E-mail: info@skilzatwork.nl
Omschrijving:
Stichting Collegiale in-en uitleen Zuid-Nederland (Skilz at work) zet zich in voor het collegiaal oplossen van tijdelijke capaciteitsproblemen met vakkundig personeel van ruim 130 deelnemende installatiebedrijven. Zij regelen in de installatiebranche (E en W) voor heel Brabant, een stuk van Zeeland en Limburg de collegiale in- en uitleen.

Website: www.ciu-oost.nl
Telefoon: 0316 294 252
E-mail: info@ciu-oost.nl
Omschrijving:
De Stichting Collegiale Uitleen (CIU) ondersteunt bedrijven  en is opgericht door en voor installateurs om een optimale match tot stand te brengen tussen overschotten en tekorten van personeel van deelnemers van CIU. CIU-Oost heeft de focus op Gelderland, Overijssel, Drenthe, Friesland en Groningen.

Website: www.ciuwest.nl
Telefoon: 033 – 22 22 318
Email:
info@ciu-west.nl
Omschrijving:
De Stichting Collegiale Uitleen (CIU) ondersteunt bedrijven  en is opgericht door en voor installateurs om een optimale match tot stand te brengen tussen overschotten en tekorten van personeel van deelnemers van CIU. CIU-West heeft de focus op Zuid Holland, Noord-Holland en Utrecht.

Website: www.ciu-techniek.nl
Telefoon: 033 2 22 23 18
Omschrijving:
De Stichting Collegiale Uitleen (CIU) ondersteunt bedrijven  en is opgericht door en voor installateurs om een optimale match tot stand te brengen tussen overschotten en tekorten van personeel van deelnemers van CIU. CIU-Techniek heeft de focus op Utrecht en Flevoland.

Website: www.flexinstall.nl
Telefoon: 013 720 08 40
E-mail: info@flexinstall.nl
Omschrijving: Flexinstall BV houdt zich bezig met collegiale in- en uitleen van medewerkers van installatiebedrijven, het uitlenen van technisch personeel door detacheerders en het ondersteunen bij plaatsing van technische leerlingen via TEB vakschool.

Transport en logistiek

Website: www.stlwerkt.nl/werken/mobiliteitscentrum/Wij-helpen-elkaar
Telefoon: 088 – 2596111
E-mail: info@stlwerkt.nl
Omschrijving:
Het Sectorinstituut Transport en Logistiek zet zich met diverse partners in om te zorgen dat het werk en inkomen en de arbeidsomstandigheden in de sector zoveel mogelijk behouden worden. Ze matchen vraag en aanbod tijdens de coronacrisis.

Maritiem en offshore

Website: www.havenspot.nl
Telefoon: 020 214 90 50 en 0181 665 455
E-mail:info@havenspot.nl
Omschrijving:
Havenspot is in samenwerking met Port of Amsterdam een platform gestart voor collegiale in- en uitleen. Havenspot is een dienst zonder winstoogmerk voor directe werkgevers om de tijdelijke disbalans op de arbeidsmarkt door de coronacrisis op te lossen. Waar de ene werkgever momenteel te weinig werk heeft voor haar medewerkers, ervaart de ander juist een enorme piek. Havenspot brengt deze werkgevers samen. Door het in- en uitlenen van medewerkers kunnen veel gekwalificeerde medewerkers behouden blijven voor verschillende sectoren. Werkgevers krijgen een financiële tegemoetkoming (de loonsom) voor medewerkers wanneer zij tijdelijk bij een collega-bedrijf aan de slag gaan. Naast financiële dekking voor personeelskosten is het ook voor de medewerker een leerzame ervaring.

Levensmiddelen

Evenementen

Website: https://www.clcvecta.nl/wijhelpengraag
Omschrijving:
Wijhelpengraag.nu is een initiatief van branchevereniging CLC-VECTA namens organisatoren en toeleveranciers in de evenementenbranche. Zij helpen graag met alles wat er nu ad-hoc georganiseerd moet worden. Ook kunnen zij bijdragen met tijdelijke inrichtingoplossingen zoals overkappingen, scheidingswanden en routing.

Techniek

Zuid-Holland

Website: www.rijnmondwerktdoor.nl
Telefoon: 010 – 700 89 89
Omschrijving:
Met ‘Rijnmond Werkt Door’ brengt het Werkgeversservicepunt Rijnmond werkgevers bij elkaar om capaciteitsvraagstukken op te lossen. Tijdens de coronacrisis verbindt de organisatie werkgevers om de vraag naar en aanbod van werk op elkaar af te stemmen en te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn.

Website: www.zhcwerkt.nl
Telefoon: 088 – 3920200
Omschrijving:
De accountmanagers van werkgeversservicepunt Zuid-Holland Centraal staan klaar om creatieve oplossingen te bedenken om vraag en aanbod van werk bij elkaar te brengen.

Noord-Nederland

Website: www.werkinzicht.nl
Omschrijving: Werk in Zicht is het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en SW-bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe. Zij werken aan een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is.

Website: www.fryslanwerkt.nl
Omschrijving: Fryslân Werkt! is het samenwerkingsverband van alle Friese gemeenten, UWV en SW-bedrijven. Wij geloven in een arbeidsmarkt waar voor iedereen een passend plek is!

Website: https://horecahelptdezorgnoordholland.nl/

Welkom bij Horeca helpt de zorg Noord-Holland!

Nu Nederland wederom wordt overspoeld door het coronavirus, kunnen zorgorganisaties in Noord-Holland alle personele hulp goed gebruiken. Op deze website komt het aanbod van horecapersoneel en horecaondernemers en de vraag van zorgorganisaties in de regio samen. Horecapersoneel kan ingezet worden om niet-zorgtaken van zorgpersoneel over te nemen, zoals bezoek ontvangen of schoonmaakwerk. Daarnaast kan horecapersoneel het zorgpersoneel ontzorgen, bijvoorbeeld door koffie te serveren.

Horeca helpt de zorg is een initiatief van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), wat loopt in samenwerking met Zorgpleinnoord. Sigra en sVBZ hebben het initiatief overgenomen om voor Noord-Holland de matching tussen horecapersoneel en –ondernemers en zorgorganisaties te verzorgen.

Drenthe

Utrecht

Website: www.wspregioamersfoort.nl
Omschrijving:
Door de coronacrisis heeft u mogelijk (tijdelijk) een tekort aan personeel of juist een tekort aan werk voor uw medewerkers. De accountmanagers van het WSP regio Amersfoort helpen u graag met de werving en selectie van nieuw personeel of kunnen u in contact brengen met andere werkgevers die mogelijkheden hebben voor uw personeel.

Website: www.middenutrechtwerktdoor.nl
Omschrijving:  Midden-Utrecht Werkt Door brengt werkgevers bij elkaar. Zo kunnen we vraag en aanbod van werk op elkaar afstemmen. Samen dragen we eraan bij dat mensen werk en salaris behouden en de economie blijft draaien. Midden-Utrecht Werkt  Door is een initiatief van alle gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht, UWV en sociale partners en wordt samen met werkgevers uitgevoerd.

Noord-Holland

Website: www.wsp-nhn.nl/nhn-werkt-door
E-mail: contact@wsp-nhn.nl
Telefoon: 072 – 700 33 36
Omschrijving:

Met ‘NHN Werkt Door’ adviseren we werkgevers om hun capaciteitsvraagstukken op te lossen. Wij brengen vraag naar en aanbod in beeld en bekijken samen met de werkgever wat hierin de mogelijkheden zijn. Zo dragen we eraan bij dat mensen een baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait.

Gelderland

Website: www.wspmgwerktdoor.nl
Omschrijving: Met WSP Midden-Gelderland Werkt Door brengen we werkgevers bij elkaar om capaciteitsvraagstukken op te lossen.
E-mail: info@wspmgwerktdoor.nl

Website: factorwerk.org/fwwerktdoor/
Omschrijving: Een multidisciplinair expertiseteam helpt ondernemers in de regio’s Stedendriehoek en NW Veluwe graag verder!

Website: www.achterhoekverbindt.nl
Omschrijving:
Deze website is speciaal in het leven geroepen om de Achterhoekse industrie de mogelijkheid te geven om elkaar online te ontmoeten.

Website: www.veluweportaal.nl
Dit onafhankelijke HR-netwerk, gericht op de regio Veluwe, Nijkerk en Zeewolde, brengt HR-coronavraagstukken bij elkaar en geeft antwoorden, bijvoorbeeld over collegiaal in-en uitlenen. In een wekelijks bulletin staan deze antwoorden, en daarnaast vraag en aanbod van personeel in de regio vermeld.

Overijssel

Website: www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl
Omschrijving:
Ondernemersorganisaties, overheden en onderwijsinstellingen hebben de Regio Zwolle Brigade opgericht om ondernemers te helpen tijdens de coronacrisis. De Regio Zwolle Brigade ondersteunt ondernemers met raad en daad.

Website: www.twente.com
Omschrijving:
Ondernemers, wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven werken aan oplossingen om het wereldwijde coronavirus te stoppen.Op deze website is meer te lezen over innovaties en projecten waarbij Twentse organisaties betrokken zijn.

Brabant

Website:  www.werk-samen.nl
E-mail: info@werk-samen.nl
Omschrijving:
Deze website brengt bedrijven samen die, tijdens de Corona periode, personeel beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekortkomen.

Website: www.peelwerk.nl
E-mail: info@peelwerk.nl
Omschrijving:
Deze website brengt bedrijven samen die, tijdens de coronaperiode, personeel beschikbaar hebben óf juist medewerkers tekortkomen. Aan de website is ook een Facebookgroep voor oproepen verbonden.

Website: www.brabantvoormekaar.nl
E-mail: brabantvoormekaar@brabant.nl
Omschrijving:
Brabant voor Mekaar is opgezet voor ondernemers, werkgevers, werknemers, vrijwilligers en zzp’ers die te maken hebben met de impact van de coronacrisis. Hier komen alle initiatieven rondom vraag en aanbod op de Brabantse arbeidsmarkt samen.

Website: www.wspnoordoostbrabant.nl
Telefoon: 085-1304062

 

Limburg

Website:  www.mkblimburgondernemersplatform.nl
Omschrijving:
Informatie, training en ondersteuning voor ondernemers om de coronacrisis zo goed mogelijk door te komen.

Website: www.leoloopbaan.nl
Omschrijving:
Leo Loopbaan is een platform dat voor alle Limburgers gratis mogelijkheden biedt op het gebied van loopbaan en ontwikkeling. Ook ondersteuning voor werkgevers!

Landelijk

Website: www.abu.nl/

Linkedin-pagina Vraag en aanbod tijdens de coronacrisis: https://www.linkedin.com/groups/13844025/
Website: www.nbbu.nl/

Website: www.normeringarbeid.nl
Omschrijving: In het register op deze website vindt u alle uitzendbureaus en private intermediairs die beschikken over het SNA-keurmerk.

Website: www.oval.nl

Website: www.jobliebe.com
Telefoon: 085 88 82 461
E-mail: support&jobliebe.com
Omschrijving: Digitaal matchingsplatform dat gebruik maakt van onder andere algoritmes, en collegiaal uitlenen mogelijk maakt voor organisaties met thuiszittende medewerkers. Ook ZZP’ers, uitzendkrachten, werkzoekenden en vrijwilligers kunnen eenvoudig gematched worden op ander werk. De tool selecteert vooral op vaardigheden en competenties en brengt kandidaten snel in contact met bedrijven of organisaties waar in coronatijd extra werk is. Jobliebe is een initiatief van 8vance en wordt ondersteund door onder andere Arbeidsbemiddeling Nederland, NBBU en ZZP Nederland.

Website: www.matchtowork.nl
Omschrijving: Match to Work organiseert matchtafels, fysiek en online. Het doel van de matchtafel is om werkgevers bij elkaar te brengen en samen ruimte te creëren, waarin werknemers de mogelijkheid krijgen om in veiligheid en vertrouwen een stap te zetten naar een andere organisatie.

Wilt u uw platform of verbindingsinitiatief hier ook vermeld zien? Stuur een e-mail naar info@nlom.nl met het adres en een korte beschrijving van het initiatief.