Kennis en praktische hulpmiddelen

Welke ondersteuning is er voor werkgevers die hun werknemers al dan niet tijdelijk naar ander werk willen geleiden?

Dit overzicht wordt regelmatig uitgebreid.

man wearing headset

Informatie over collegiale in- en uitleen

NLWerktDoor heeft in samenwerking met AWVN inmiddels meerdere webinars over collegiale in- en uitleen georganiseerd. Waar moet je als werkgever aan voldoen? De kennis uit de webinars is hieronder te vinden.

Gratis ontwikkeladvies en scholing via NL leert door

Vanaf begin 2021 kun je via de regeling ‘NL leert door’ opnieuw een gratis ontwikkeladvies krijgen van een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan gebruikmaken van de regeling NL leert door; van werkzoekenden tot werkenden, zzp’ers, flexwerkers en zelfstandig ondernemers. Aan de hand van een arbeidsmarktscan krijgen mensen zicht op welk werk bij hun wensen en ervaring past. Het kan zijn dat daarvoor (bij)scholing nodig is. Er komt dan ook een gratis scholingsaanbod beschikbaar, bijvoorbeeld een kortdurende cursus, vakgerichte bijscholing of vakgerichte module.

Meer informatie
white arrow painted on brick wall

SLIM-subsidie voor werkgevers

Individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen SLIM-subsidie aanvragen voor uiteenlopende initiatieven. Bijvoorbeeld leren binnen een onderneming stimuleren, werknemers met een kwetsbare positie een beroepsopleiding op maat laten doen of een bedrijfsschool oprichten.

Meer informatie