Moeilijk vervulbare vacature? Meld je bij het WerkgeversServicepunt

Moeilijk vervulbare vacature? Meld je bij het WerkgeversServicepunt

“Veel werkgevers die ik spreek staan open voor mensen die moeite hebben om een baan te vinden. Het WerkgeversServicePunt (WSP) biedt één kanaal, waar we bij alle vragen, verzoeken en obstakels kunnen helpen.” Sabrina van den Hoek, coördinator Perspectief op Werk bij het WSP Midden-Holland, ziet voor iedereen kansen op een snel veranderende arbeidsmarkt. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

Tekst: Pieter van der Meulen

“De bereidheid om een andere aanpak te omarmen is groot bij werkgevers. Het is van belang dat de kanalen om mensen te werven helder en toegankelijk zijn. Met Perspectief op Werk kunnen in de regio’s goede stappen worden gezet, waardoor vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar komen en het proces voor beide partijen wordt vereenvoudigd,” vertelt Van den Hoek. “Veelgehoord geluid vanuit werkgevers is dat regionale verschillen in regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt het lastiger maakt. We moeten dus streven naar uniforme regelingen. Daarnaast is het belangrijk dat werkgevers weten dat het WSP dé plek is waar ze kunnen aankloppen met vragen en verzoeken. Gelukkig worden wij als centraal aanspreekpunt steeds zichtbaarder en weten werkgevers ons beter te vinden.”

‘Er is veel talent beschikbaar dat werkgevers uitstekend kunnen gebruiken’

Wensberoep inruilen voor baanperspectief
“Vanuit het WSP willen we oplossingen bieden voor werkgevers. Vaak komen ze met vragen omdat er een mismatch is: veel vacatures, maar geen mensen die deze vacatures kunnen invullen. We kijken daarom samen met werkzoekenden naar banen die beschikbaar zijn, waar vraag naar is bij werkgevers die bij ons aankloppen. Zeker in deze coronacrisis bieden een aantal beroepen heel weinig kansen en perspectief. Dus is het nodig dat werkzoekenden verder te kijken dan het beroep waarin ze werkten. Daar zetten wij op in.”

“Wij kunnen helpen met scholing en ondersteuning, maar enkel wanneer mensen realistisch zijn over hun baanperspectief. Meteen gaan voor je wensberoep, zo werkt de arbeidsmarkt niet. Het is veel belangrijker dat je onderdeel blijft van het arbeidsproces en op die manier zelfvoorzienend blijft. Wij zetten ons vanuit baanperspectief in voor alle doelgroepen; langdurige werklozen, statushouders, mensen met werkervaring die zijn vastgelopen of jongeren uit het praktijkonderwijs. Er is veel talent beschikbaar dat werkgevers uitstekend kunnen gebruiken. Er is heel veel mogelijk en er ontstaan al veel mooie matches. Het komt weinig in de media, dat is zonde. Laten we uitgaan van wat mogelijk is, waar de kansen liggen en actief uitdragen dat werkgevers dit al succesvol in de praktijk brengen.”

‘Het enige wat nodig bleek was een open vizier van beide partijen’

Durven buiten gebaande paden te treden
Succesverhalen gezocht dus, waarbij werkgever en werkzoekende elkaar vinden. Zoals het verhaal van Rob Braam die door de coronacrisis als mindfulness-coach niet meer in staat was fysieke bijeenkomsten te organiseren. Hij meldde zich bij UWV, waar hij aangaf open te staan voor iets totaal anders. Even daarvoor had Brem Funderingsexpertise zich gemeld bij het WSP met het verzoek of zij mensen in de regio kenden die bij hen moeilijk vervulbare vacatures konden vervullen. “Een typisch geval van ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg,” vertelt Van den Hoek. “Een werknemer die zich openstelt en een bedrijf dat het aandurft buiten de gebaande paden te treden. Inmiddels is Braam toezichthouder bij Brem Funderingsexpertise en wordt hij bijgeschoold. Het enige wat nodig bleek was een open vizier van beide partijen.”
Lees het succesverhaal van Rob Braam in het AD.

Naar alle artikelen