Kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, juist nu

Kansen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, juist nu

Veel sectoren worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Andere sectoren hebben juist nu volop behoefte hebben aan nieuwe werknemers, zoals de zorg en de bouw. Hier ligt ook een kans om mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. En dat is ook een kans voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, in Perspectief op Werk en de Banenafspraak.

De Banenafspraak, de afspraak in het sociaal akkoord van 2013 om voor 2026 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, lag tot de coronacrisis goed op stoom. In totaal kwamen er bijna 60.000 banen bij. Hiermee lagen werkgevers op koers om de doelstelling te halen. Pas in oktober zullen er precieze cijfers verschijnen over de gevolgen die de coronacrisis specifiek heeft voor de doelgroep Banenafspraak. De cijfers van UWV wijzen er tot nu toe op dat het aantal ontslagen onder de doelgroep parallel loopt aan die van de bredere arbeidsbevolking.

Gemotiveerd en loyaal
Onder de mensen die nu op zoek zijn naar een nieuwe baan, zitten dus ook zeker potentiële medewerkers met een arbeidsbeperking of anderszins afstand tot de arbeidsmarkt. Deze doelgroep is natuurlijk ontzettend breed en gevarieerd, maar omvat in elk geval bijzonder gemotiveerde, loyale en getalenteerde medewerkers. Dat blijkt ook de houding van werkgevers die de afgelopen jaren inclusief zijn gaan werken. Deze werkgevers hebben ontdekt dat het loont om inclusief te ondernemen. Bijna zonder uitzondering geven ze aan ook in de toekomst kansen te willen blijven bieden aan mensen uit deze doelgroep.

Onderzoek
Onderzoek na onderzoek laat zien dat werkgevers die kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking beter presteren dan hun (nog) niet inclusieve concurrenten. Het geheim is dat alle werknemers zich prettiger voelen in een open, inclusieve omgeving, dat de nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking hun collega’s werk uit handen nemen zodat die zich kunnen concentreren op hun kerntaken.

Praktijkverhalen
Dit is ook terug te zien in de vele verhalen uit de praktijk van ondernemers, óók in coronatijd. Sipke Plat van PostNL weert zich bijvoorbeeld tegen de hardnekkige vooroordelen die de ronde doen over mensen met een arbeidsbeperking. “Zo wil het verhaal dat medewerkers met een arbeidsbeperking standaard slecht tegen verandering kunnen en al helemaal niet tegen een stijgende druk. Dat is complete onzin. Ze hebben ons mede door de coronacrisis gesleept.”

Of wat te denken van het verhaal van de treinbestuurder uit de doelgroep. Op het hoogtepunt van de intelligente lockdown draaide hij extra diensten om collega’s met een gezin te ontzien: “Ook met een beperking kun je een normaal beroep uitoefenen. Dat wil ik elke dag weer opnieuw bewijzen. Voor mezelf en ook maar ook voor anderen met een beperking die nog geen werk hebben.”

Ondersteuning
Bij de Banenafspraak en projecten van Perspectief op Werk hoort ook een pakket aan ondersteuning voor werkgevers van mensen uit de doelgroep. Die ondersteuning varieert van subsidies, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de werkplek of loonkostensubsidie, die de werkgever ontvangt als medewerkers niet volledig arbeidsproductief zijn, tot jobcoaching om de nieuwe medewerker te helpen op de werkvloer zodat collega’s die begeleidende taken niet op zich hoeven te nemen. Ook in deze coronaperiode is dit ondersteuningspakket onverminderd van kracht. Uw werkgeversservicepunt beschikt over alle relevante informatie.

Niemand weet precies hoe zwaar de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn. We weten wel dat werkgevers die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers zich op veel manieren kunnen versterken door kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inclusieve bedrijven

  • hebben een lager ziekteverzuim

  • zijn veerkrachtiger en creatiever

  • komen eerder in beeld bij aanbestedingen

  • maken slim gebruik van de talenten op de arbeidsmarkt

  • hebben al ruim 60.000 banen gecreëerd sinds de Banenafspraak

Naar alle artikelen